Erasmus

Erasmus

Information om institutionens Erasmusprogram hittar du nedan.

Allmän information om Erasmus och andra studentutbytesprogram vid Stockholms universitet finns under följande länkar:

Erasmus+
Andra utbytesavtal

Studera utomlands:
http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands

438804-ghent

Erasmus - övriga språkområden

Våra studenter har också möjlighet att läsa franska, italienska, portugisiska och spanska vid våra samarbetsuniversitet i Belgien eller Finland:

Erasmus for Students at The Master Programme in Latin American Studies

Our students have the possibility to participate in Erasmus Exchange programmes with our partner universities in Salamanca, Paris and Warsaw.

Utbildningar vid Romklass

Till utbildningskatalogen
dagens schema ingångssida
Schema_Puff

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 5
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpedition
Rum: B598, plan 5, B-huset
E-post: expedition.romklass@su.se

Franska, italienska och klassiska språk
Telefon: 08-16 34 37

Spanska, portugisiska och latinamerikastudier
Telefon: 08-16 34 36
Fax: 08-15 8578

Kandidatprogram i språk Ings
puff_Bachelor ProgrammeLAI_251x66_avdsida+ingangssida
PuffMasterProgramme