Skolmaterial

Stockholms universitets Östersjöcentrum har en omfattande verksamhet för att öka kunskap, engagemang och intresse för havsmiljöfrågor och marin forskning. Vi erbjuder färdigt undervisningsmaterial och skräddarsydd information för klassrummet, men också tillfällen för skolelever att träffa våra marina experter vid Baltic Sea Science Center på Skansen.

 

Lektionsbanken om Östersjön

Lektionsbanken om Östersjön innehåller allt du behöver för att enkelt kunna undervisa om hav och hållbar utveckling. Väck dina elevers intresse med ett förstklassigt bildmaterial och roliga övningar. Till dig som är lärare finns informativa faktaunderlag. In och utforska och hitta inspiration till din undervisning!

Illustration av blåstång, cyanobakterie, blåmussla och Östersjökarta

Lektionsbanken är framtagen av forskare, kommunikatörer och pedagoger vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, i samarbete med Baltic Sea Science Center på Skansen med finansiering av stiftelsen BalticSea2020.

Gå till lektionsbanken om Östersjön

 

Nyheter, fakta och digital fälthandbok

Den digitala fälthandboken "Livet i havet" beskriver arter och livsmiljöer våra svenska hav. Foto: Andreas Davidsson.

Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet. Sedan år 2007 har havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havsmiljön och sajten utgör en unik sammanställning över det mesta som finns att veta om marina frågor. Sidan drivs gemensamt av flera lärosäten med omfattande marin verksamhet, och har därmed hög trovärdighet och forskning i fokus.

Vad finns längs strandkanten där du befinner dig?

Tillsammans med tidskriften Havsutsikt och den digitala fälthandboken Livet i havet erbjuder "Havet-paketet" en stor kunskapsbas i undervisningen, vare sig du befinner dig i ett klassrum eller längs en strandkant. 

 

Fälthandboken "Växter & djur i Östersjön"

Nu kan du beställa den fjärde upplagan av den fysiska fälthandboken Växter & djur i Östersjön. Boken innehåller 44 sidor med fina illustrationer av 200 arter, från pyttesmå plankton till stora vattenlevande däggdjur. De lever alla i vårt unika brackvattenhav Östersjön, från den utsötade Bottniska viken i norr till de lite saltare vattnen i södra Östersjön.

Läs mer om den nya boken och hur du beställer den

 

Låt dina elever träffa experterna!

Är du intresserad av hur forskning fungerar, vad det är för frågor som fortfarande behöver besvaras om havet - eller vill du låta dina elever få upptäcka Östersjön utanför klassrummet? Stockholms universitet erbjuder flera möjligheter för skolklasser att få diskutera och utforska havet tillsammans med forskare och andra experter.

Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019 och är en av våra viktigaste plattformar för att ge elever och lärare en inblick i hur Östersjön ser ut, både ovan och under ytan. Här hittar du akvariehallar med Östersjöns arter, utställningar om de viktigaste miljöutmaningarna, lektionssalar och laboratorier med erfarna pedagoger.

Välkommen till Baltic Sea Science Center

Person kikar in i upplyst akvarium.
Upptäck akvariehallen på Baltic Sea Science Center. Foto: Lisa Bergqvist.

Marina forskare från Stockholms universitet deltar i den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Här möts besökare och forskare och flera evenemang bjuder in skolklasser för att upptäcka vad forskning kan vara.

Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Läs mer om kommande evenemang och hur ni anmäler er

 

Bli medborgarforskare

Bli medborgarforskare i forskningsprojektet Algforskarsommar

 

Havsmedvetenhet - för havets skull

Runt om i världen satsas det mycket resurser på att skydda havsmiljön. Eftersom det är lättare att värna och ta hand om något man har kunskap om för så behöver människor veta hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Därför satsar FN på att öka havsmedvetenheten, eller ocean literacy som det kallas på engelska. 

Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att påverka i motsatt riktning. I Sverige finns det flera initiativ för att öka allmänhetens havsmedvetenhet. 

Läs mer på havet.nu

 

Globala hållbarhetsmål och skolans läroplan

FN:s hållbarhetsmål 14 - Hav och marina resurser

Att öka kunskapen om havet och se till att vi blir fler som arbetar med havsmiljöfrågor är ett sätt att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Flera av de 17 målen som satts upp berör havet men mål 14 fokuserar specifikt på hav och marina resurser. Där ingår bland annat att jobba för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. 

I skolans läroplan finns liknande ambitioner att bidra till de globala målen. Eleverna ska exempelvis lära sig hur 'samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling'. Enligt gymnasiets läroplan ska det också finnas ett miljöperspektiv i undervisningen. Elever ska lära sig hur de kan hindra skadlig miljöpåverkan och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor.

På denna sida