Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De estetiska ämnenas didaktik

Är du intresserad av att leda och utveckla estetisk verksamhet med barn och unga? Utbildning i de estetiska ämnenas didaktik behandlar frågor om undervisning och lärande i det estetiska ämnesområdet, inom eller utanför det formella skolväsendet.

Estetiska ämnens didaktik binder samman praktiska studier i estetiska ämnen med undervisning i pedagogiskt arbete med barn och unga på deras fritid. Ämnet behandlar betydelsen av estetiska ämnen och konstnärliga uttryck för individen som för samhället i stort. En röd tråd i undervisningen är olika perspektiv på demokratisk delaktighet, normkritiska perspektiv på lärande och konstnärligt utforskande processer. Kurserna i ämnet syftar till att stärka studentens kompetens i ledarskap och ge praktiska färdigheter i planering och utveckling av estetisk undervisning för barn och unga. 

Om du vill jobba som dramapedagog kan du läsa kurser i De estetiska ämnenas didaktik och få en fil kand-examen med drama som huvudämne.

Studera mot en kandidatexamen

Har du redan utbildning i ett konstnärligt ämne och vill bli kulturskolepedagog eller arbetar i kulturskolan? Varje termin erbjuds ett utbud av kurser inriktade mot kulturskolans verksamhet i samarbete med Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms musikpedagogiska institut.

Läs om Kulturskoleklivet

Arbetsmarknad och karriär

Studierna i estetiska ämnens didaktik förbereder dig för att leda estetiskt arbete med barn och unga. Utbildningen svarar mot behovet av pedagoger för barn och ungas kulturutövande på fritiden, främst inom kulturskola, studieförbund, förskolan och fritidshem.

Ledarskapskompetens och projektledning behövs inom amatörteaterverksamhet, teatrar, muséer, andra kulturinstitutioner, liksom olika och egna kulturprojekt. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet och finns i 283 av landets 290 kommuner.

Hur är det att arbeta i kulturskolan?

Vill du jobba som dramapedagog?
I samarbete med medlemsorganisationen Riksorganisationen auktoriserade dramapedagoger (RAD) kan studenter efter avslutad kandidatexamen i de estetiska ämnenas didaktik ansöka om att bli RAD-auktoriserade dramapedagoger.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen och bli dramapedagog behöver du läsa kurser om totalt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet drama.

Kontakta gärna våra studievägledare om du har frågor.

Lokal examensbeskrivning för De estetiska ämnenas didaktik

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom ämnesdidaktik kopplad till bild, drama, musik, estetiska lärprocesser. Vi bedriver även forskarutbildning i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik.

Läs mer om forskningen vid Institutionen för ämnesdidaktik