Kursen ges mellan den 22 - 25 augusti i Ekosalen, Studenthuset, campus Frescati.

Kursen ger dig information om vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen. Du får information om låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem. Kurserna omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studiestrategier och studieteknik. Du får dessutom information om effektiva digitala studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet.

Läs mer om programmet och anmälan >