De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet har öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar kommer att börja handläggas efter den 14 juli. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Läs mer >>