FAQ - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på några av de frågor som dyker upp inför och under dina studier

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få.
Du hittar också värdefull information på sidan Under utbildningen och på Stockholms universitets utbildningssidor: www.su.se/utbildning

Du hittar alla scheman via länk till TimeEdit på kurshemsidan. Du kan också söka fram ditt schema direkt i TimeEdit:

Sök schema i TimeEdit

Du kan omregistrera dig så länge kursen/programmet fortfarande ges och innehållet inte väsentligen har förändrats sedan du antogs. Därefter måste du söka kursen/programmet igen.

Observera att omregistrering sker i mån av plats och att förstagångsregistrerade har förtur till att delta i undervisningen.

Kontakta studievägledaren för information om vad som gäller för dig.

Du hittar information om övergångsbestämmelser i den kursplan som gällde när du var antagen till kursen. Gamla kursplaner hittar du i Planarkivet.

Olika kurser har olika ansökningsprocedurer och olika datum för sista ansökningsdag.
Mer information om varje kurs hittar du på respektive kurssida.

Utförlig information finns på Stockholms universitets utbildningssidor:

Anmälan och antagning

Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan gjordes, men att det är möjligt att hinna bli behörig till kursstart.

Du behöver visa att du är behörig för att bli registrerad på kursen/programmet du sökt. Därför måste du som är antagen med villkor kontakta studievägledaren som i sin tur kan kontrollera att du är behörig före terminsstart.

Det kan du skriva ut själv via Ladok:

Till Ladok

Du kan också maila till kursadministrationen på kursadmin@publichealth.su.se

Du hittar mer information om att avbryta sina studier på sidan Under utbildningen.

Du kan själv göra avbrott på kurser i Ladok, det finns två sorters avbrott: "Tidigt avbrott" och "Avbrott"

Tidigt avbrott

Gör du avbrott på kursen inom tre veckor in på en kurs så blir det ett Tidigt avbrott.
Vill du läsa kursen en annan termin måste du söka till kursen/kurspaketet på nytt och bli antagen för att kunna förstagångsregistrera dig på nytt på den kursen.
Vid tidigt avbrott går det inte att omregistrera sig.

Avbrott

Om du däremot inte avbrott alls eller gör avbrott efter mer än tre veckor in på kursen, går det inte att bli förstagångsregistrerad igen (även om du söker in och blir antagen till kursen/kurspaketet). Du kan bli omregistrerad på kursen så länge kursen finns kvar.

 

 

 

Kontakt

Studievägledare
Utbildningsadministratör
På denna sida