Blåstång är en viktig art i Östersjön. Foto: Joakim Hansen
Blåstång i Östersjön. Foto: Joakim Hansen
 

Idag publicerar Östersjöcentrum en rykande färsk handbok, finansierad av stiftelsen BalticSea2020, om hur det går till att restaurera blåstångsbälten i Östersjön. Blåstången är central för livet i Östersjön och kallas ofta ”havets barnkammare”.

Hårt drabbad nyckelart

Men tången har länge varit hårt drabbad av övergödning, kustexploatering, utsläpp från industrier och mycket mer. Även om dessa problem idag har minskat på många platser så behöver blåstången hjälp på traven för att åter kunna etablera sig i områden där den försvunnit. Det är därför boken kommit till.

Bild på Tånghandboken
Tånghandbokens omslag.

Utmanande uppgift

Det är en utmanande, men belönande uppgift som väntar i fullmånens sken, då blåstången förökar sig.

- Handboken berättar på ett mycket konkret sätt hur man går till väga för att återplantera blåstång på platser där den funnits förut, eller hjälpa den att etablera sig på helt nya ställen, säger Lena Kautsky, professor emeritus vid Östersjöcentrum.

Här finns också omfattande avsnitt om blåstångens ekosystem, anpassningar, funktion och fortplantning. Samt orsaker till varför arten minskat och vad som krävs för att den ska kunna återkomma.  

En bok för experter

Handboken vänder sig främst till de som är engagerade i praktiskt marint restaureringsarbete vid exempelvis i landets kommuner och länsstyrelser. Precis de som just nu samlas för att lära sig mer om sådant på den stora konferensen.

Läs mer om konferensen Marin restaurering! 

 

Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön 

Boken är författad av några av landets främsta blåstångsexperter som dessutom är verksamma vid Stockholms universitet: Lena Kautsky, Ellen Schagerström och Susanne Qvarfordt

Projektet finansierades av stiftelsen BalticSea2020

Layout och form: Maria Lewander 

Kontakta oss gärna för mer information och beställning: Maria Lewander på Östersjöcentrum.