Timlärare/gästföreläsare med svenskt personnummer

En person som inte har fast anställning på institutionen, men som arbetar som timlärare eller som gästföreläsare vid enstaka tillfällen, ska vid varje månads slut lämna in en tidrapport till amanuensen/studievägledaren vid det aktuella ämnet, som i sin tur lämnar det till institutionens ekonomihandläggare. Se bifogat dokument längst ned på sidan ("Tidrapport").

För att få lön till ditt eget bankkonto måste du anmäla ditt kontonummer till Danske Bank Lönetjänst. Ange personnummer: ååååmmddxxxx och klicka sedan på login. Lösenord krävs ej.

Som timanställd kan en person arbeta max 720 timmar under en femårsperiod.

Timlärare/gästföreläsare utan svenskt personnummer

För internationella medarbetare som inte har fast anställning på institutionen, och som arbetar som timlärare eller som gästföreläsare vid enstaka tillfällen, ska en tidrapport lämnas in på motsvarande sätt som ovan. Skillnaden är att personen även behöver fylla i blanketten "Payment to foreign bank account" samt skicka in en passkopia, för att lönen ska kunna betalas ut. Dokumenten skickas in till Skatteverket av institutionens administrativa chef, för att få ett så kallat SINK-beslut. Observera att detta kan dröja några veckor, så var gärna ute i god tid. 

Gästföreläsare med anställning på annan institution vid universitetet

En person som har en fast anställning vid någon annan institution på Stockholms universitet, som agerar som gästföreläsare eller dylikt på vår institution, måste tala om att hen är anställd inom universitetet. Tidrapporten måste då godkännas av institutionens administrativa chef. Personens hemmainstitution fakturerar vår institution för arbetet.

Mer information från medarbetarwebben: