Anledningar att välja masterprogrammet i biodiversitet och systematik

  • Stort fokus på praktiska färdigheter vid sidan av teoretisk kunskap.
  • Kurserna är alltid uppdaterade för att ta hänsyn till de senaste rönen inom systematisk forskning
  • Programmet är designat för att kunna specialsys till varje students karriärmål

Programmets upplägg

Två år heltidsstudier, 120hp, ger en master i biodiversitet och systematik

Masterprogrammet i biodiversitet och taxonomi är ett samarbete mellan sju nordiska universitet. Kurserna inkluderar bland annat distanskurser och intensiva fältkurser vid fältstationer och andra medverkande universitet. Distanskurserna ger dig stor flexibilitet i hur du lägger upp dina studier. De veckolånga fält- och labb-vistelserna ger dig god erfarenhet av metoder och djupare insikt i forskning inom biodiversitet och taxonomi i Sverige och de nordiska länderna.

Programmet består av 17 valbara kurser inom fyra huvudsakliga kategorier: biodiversitet – identifiering, biodiversitet – klassificering, systematisk teori, och verktygskurser. Genom programmet får du en bred bas av både praktiska och teoretiska kunskaper och ämnen. Det finns goda möjligheter att skapa en utbildning som passar dina karriärmål och utbildningsönskemål genom att kombinera ihop valbara och valfria kurser. Det som krävs är att du väljer minst en kurs ifrån varje av de fyra olika områdena. Se mer på www.nabismaster.org

Valbara kurser väljs ifrån listan länkad ovan. Valfria kurser kan vara ifrån andra ämnen samt från andra institutioner. Kurser på grundnivå kan maximalt vara 30hp av din examen.

Första året

Höst Vår
Alpha taxonomical principles (Göteborg) Valbara kurser
Fundamental and molecular systematics (Uppsala)  
Valbara kurser  

Andra året

Höst Vår
Valfria kurser eller examensarbete Examensarbete

 

Masterarbeten görs i en aktiv forskningsgrupp vid ditt värduniversitet.

Exempel på examensarbeten

  • Systematic review of the Puntius chola and Puntius sophore complexes (Teleostei: Cyprinidae) in Bangladesh and Myanmar
  • Phylogeny and diversity of the Madagascan Uvarus. A glimpse into the diving beetle tribe Bidessini (Coleoptera: Dytiscidae)
  • Tracing the ancestral distribution of Chimarra (Trichoptera: Philopotamidae) with descriptions of 7 new species from Malawi

Karriärmöjligheter

NABiS vänder sig till studenter som vill bli forskarstuderande och ha en akademisk karriär som t.ex. forskare på universitet eller kurator på museum, eller till de som är intresserade av en karriär inom naturvård och biodiversitet. Du kan t.ex arbeta på Artdatabanken, Världsnaturfonden (WWF) eller GBIF som globalt arbetar med biodiversitetsdata online.

Behörighetskrav

Programmet i biodiversitet och systematik kräver en gedigen bakgrund i biologi, med minst ett års heltidsstudier i biologi.

Vi ser fram emot din ansökan!