Kvällskurser i historia på distans

Hösten 2024 ges för första gången samtliga kvällskurser vid Historiska institutionen på distans.

Bland de kurser som kan läsas kvällstid online finns såväl grundläggande kurser i historia, som kurser inriktade på särskilda historiska epoker, platser eller teman. Samtliga är på grundnivå och kan räknas in i en examen i historia för den som önskar.  

En kvinna sitter och läser en bok vid en lampa.
Läsande kvinna i vardagsrum. Foto: Gunnar Lundh, Nordiska museets arkiv.

 

 

Grundkurs i historia – Historia I, del 1, 15 hp

Historia I ger en helhetsbild av människans historia och verksamhet genom historien. Det handlar om stora och små händelser, om kvinnors och mäns liv, tankar och arbete samt om politiska, sociala och ekonomiska strukturer.

Läs mer om Grundkurs i historia – Historia I, del 1 (HI1351)

 

Grundkurs i historia – Historia II: Att forska om historia samt uppsats, 15 hp

Historia II ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod. En central del av kursen är ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem.

Grundkurs i historia – Historia II: Att forska om historia samt uppsats (HI1356)

 

Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen, 7,5 hp

Kursen behandlar den tyska nationalsocialismen som ideologi, Nazi-Tyskland som maktsystem och terrorregim, Förintelsen – folkmordet på Europas judar – samt Sverige och Förintelsen.

Läs mer om Nazismen, Nazi-Tyskland och Förintelsen (HI1311)

 

Afrika 1: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 – ca 1800, 15 hp

Kursen ger en bred historisk introduktion till Afrikas utveckling söder om Sahara före den europeiska 1800-talskolonialismen. 

Läs mer om Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800 (HI1331)

 

De islamiska samhällenas moderna historia, 15 hp

Kursen diskuterar den moderna politiska, ekonomiska och intellektuella utvecklingen i islamiska samhällen. 

Läs mer om De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion (HI1341)

 

Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige, 7,5 hp

Kursen behandlar migrationen till Sverige av flyktingar, arbetsmigranter och anhöriga från omkring 1930 till idag.

Läs mer om Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige (HI1348)

 

Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000, 10 hp

Svensk historia har sedan urminnes tider präglats av närheten till havet som transportmedel - som resurs, men också som en krigszon. Kursens syfte är att belysa olika aspekter av detta långa förhållande och visa hur de format det moderna svenska samhället. 

Läs mer om Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000 (HI1352)

 

Demokratins historia. Folkstyrets utveckling från antiken till nutid, 15 hp

Kursen behandlar demokratins utveckling och förändring över tid: både i praktik och teori med fokus på jämlikt politiskt beslutsfattande.

Läs mer om Demokratins historia. Folkstyrets utveckling från antiken till nutid (HI1358)

 

För distansundervisning använder Stockholms universitet e-mötestjänsten Zoom. Information om hur du installerar och använder Zoom på din dator eller annan enhet finns här: 

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Tänk på detta vid undervisning via Zoom

För att skapa goda förutsättningar för lärande rekommenderar vi att du tänker på följande:

  • Försök hitta en lugn och ostörd plats utan rörelse i bakgrunden.
  • Förbered dig genom att i god tid ta fram länken för undervisningen/mötet.
  • Logga in i god tid innan undervisningen/mötet börjar så är du redo att delta från start.
  • Ha mikrofonen av (mute). Slå på mikrofonen när du har ordet, slå sedan av den igen.
  • Ta fram det material som du behöver, exempelvis kurslitteratur och anteckningsmaterial, innan undervisningen/mötet startar.
  • Placera gärna datorns kamera/skärm i ansiktshöjd - en boktrave under går bra.
  • Tänk också på att kabelanslutning ger bättre uppkoppling än trådlös anslutning, samt att om flera använder uppkopplingen samtidigt kan det påverka bild- och ljudkvalitet.

Sök bland våra utbildningar