Masterprogram i Kritiska studier

Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och ge spets åt dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier vid Institutionen för kultur och estetik. Det är ett gemensamt initiativ av ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap.

Bild från protestmöte på Manhattan. Foto: Sten-Åke Stenberg

Masterprogram i Kritiska studier – intervju med initiativtagarna

Hösten 2017 började Institutionen för kultur och estetiks nya ämnesöverskridande masterprogram i Kritiska studier. Det förbereder studenterna för yrkesverksamhet inom kulturlivet eller för akademisk forskarutbildning.

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30