Kursen innefattar kulturteori, postkolonial och interkulturell teori samt transnationell kritisk teori om konst och teater. Studenterna kommer att lära sig att tillämpa vetenskapliga arbetsnormer och etik på området. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar.

Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Läs mer i universitetets webbkatalog: sisu.it.su.se/search/info/TVTRAI.