Två studenter sitter i varsin fåtölj och pluggar. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Tonvikten ligger på scenkonst, vilket ska förstås i vid bemärkelse det vill säga: talteater, dans, musikteater, nycirkus med mera. Utbildningen syftar till att ge en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historisk som samtida, samt att ge en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat. Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, svensk teater och scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur och estetik, men programmet ger utrymme för att studera andra ämnen, som exempelvis: dansvetenskap, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur med mera. Du kan även välja att läsa vid andra universitet både i Sverige och utomlands.

En utmärkt grund

I programmet ingår en praktikperiod, den ger dig möjlighet att konkret tillämpa olika kunskaper som du har tillägnat dig. Du måste själv ordna en praktikplats, men institutionen hjälper dig med råd och stöd. Utbildningen vänder sig till redan verksamma inom scenkonsten eller media, men är även en utmärkt grund för den som vill bli till exempel skådespelare, regissör, dramaturg, kulturjournalist eller kritiker. Efter avslutad utbildning kan du ta ut en examen i Teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Utbildningsplanen ger en detaljerad beskrivning av hur programmet är uppbyggt (se länken nedan).

Praktik

I Kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning på dramaturgi och scenkonstkritik ingår det ett praktikmoment. Praktiken om 15 hp inleder den femte terminen på programmet. Det är studenten själv som ordnar praktikplatsen i samrådan med kursansvarig. Institutionen kan inte tillhandhahålla praktikplatser. Det är viktigt att du som student deltar i de informationsföreläsningar som institutionen ger under termin fyra så att du får all information du behöver inför praktikmomentet.  

Kursplan för Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik (181 Kb)

Programmets delkurser

Termin 1

Samtida scenkonst 
Föreställningsanalys
Teaterhistoria I 
Dramaturgi I 

Termin 2

Teaterhistoria II 
Teater i Sverige
Dramaturgi II
Uppsats

Termin 3

Dramaturgi III 
Scenkonstkritik
Valbara kurser, se utbildningsplan (länk längst ner på sidan)

Termin 4

Valbara kurser, se utbildningsplan (länk längst ner på sidan)

Termin 5

Praktik, valbara kurser

Termin 6

Kandidatkurs

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/HTVDS

Se filmen där Frida berättar hur det är att läsa programmet