Tonvikten ligger på scenkonst, vilket ska förstås i vid bemärkelse dvs.: talteater, dans, musikteater, nycirkus m.m. Utbildningen syftar till att ge en god förmåga att göra avancerade analyser av scenkonst, såväl historisk som samtida, samt att ge en bred kunskap om vilken roll scenkonstens kritik har spelat. Förutom tre programspecifika kurser om dramaturgi, läser du föreställningsanalys, teaterhistoria, svensk teater och scenkonstkritik. Huvuddelen av studierna bedrivs vid Institutionen för kultur- och estetik, men programmet ger utrymme för att studera andra ämnen, som exempelvis: dansvetenskap, litteraturvetenskap, konstvetenskap, filosofi och barnkultur m.m. Du kan även välja att läsa vid andra universitet både i Sverige och utomlands. I programmet ingår en praktikperiod, den ger dig möjlighet att konkret tillämpa olika kunskaper som du har tillägnat dig. Du måste själv ordna en praktikplats, men institutionen hjälper dig med råd och stöd. Utbildningen vänder sig till redan verksamma inom scenkonsten eller media, men är även en utmärkt grund för den som vill bli t.ex. skådespelare, regissör, dramaturg, kulturjournalist eller kritiker. Efter avslutad utbildning kan du ta ut en examen i Teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Utbildningsplanen ger en detaljerad beskrivning av hur programmet är uppbyggt (se länken nedan).

Praktik

I Kandidatprogrammet i teatervetenskap med inriktning på dramaturgi och scenkonstkritik ingår det ett praktikmoment. Praktiken om 15 hp inleder den femte terminen på programmet. Det är studenten själv som ordnar praktikplatsen i samrådan med kursansvarig. Institutionen kan inte tillhandhahålla praktikplatser. Det är viktigt att du som student deltar i de informationsföreläsningar som institutionen ger under termin fyra så att du får all information du behöver inför praktikmomentet.  

Kursplan för Praktik i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik (181 Kb)

Programmets delkurser

Termin 1

Samtida scenkonst HT2017 Detaljschema Samtida Scenkonst KandidatprogrammetHT2017 Litteraturlista Samtida scenkonst
Föreställningsanalys
Dramaturgi I HT2017 Detaljschema Dramaturgi IHT2017 Litteraturlista Dramaturgi I
Teaterhistoria I HT2017 Kurs-PM och litteraturlista Teaterhistoria I

Termin 2

Teaterhistoria II  Kurs-PM Teaterhistoria II, vårterminen 2018 (174 Kb)   Litteraturlista Teaterhistoria II, vårterminen 2018 (119 Kb)
Teater i Sverige
Dramaturgi II
Uppsats

Termin 3

Dramaturgi III HT2017 Detaljschema Dramaturgi IIIHT2017 Litteraturlista Dramaturgi III
Scenkonstkritik
Valbara kurser, se utbildningsplan (länk längst ner på sidan)

Termin 4

Valbara kurser, se utbildningsplan (länk längst ner på sidan)

Termin 5

Praktik, valbara kurser

Termin 6

Kandidatkurs

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/HTVDS

Se filmen där Frida berättar hur det är att läsa programmet