Här är information om våra grundkurser:

Konstvetenskap I, KV1500, 30 hp (heltid/deltid) 

Heltidskursen startar både på höstterminer och på vårterminer. Deltidskursen/kvällskursen startar endast på höstterminer. Mer om Konstvetenskap I.

Konstvetenskap I. Visuella studier, KV1420, 30 hp (heltid)

Startar både på höstterminer och på vårterminer. Mer om Visuella studier.

Varje grundkurs ger behörighet till att söka till fortsättningskursen i konstvetenskap.

Här är information om vår fortsättningskurs:

Konstvetenskap II, KV2290, 30 hp (heltid)

Fortsättningskursen gör det möjligt att fördjupa sig i ett särskilt område inom ämnet. För att vara behörig att söka en fortsättningskurs skall man ha läst Konstvetenskap I, Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv, Konstvetenskap I. Visuella studier, eller motsvarande. Mer om Konstvetenskap II.

Efter fortsättningskursen är du behörig till vår kandidatkurs:

Konstvetenskap - kandidatkurs, KV3060, 30 hp (heltid)

Efter att du har läst en grundkurs och en fortsättningskurs är du behörig att söka till kandidatkursen om 30 hp, vars mål är att utveckla studentens förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Mer om Kandidatkursen.