Mångfald - Vårt kärnämne

För oss på Juridicum är det viktigt att du, oavsett vem du är, ska känna dig välkommen och få förutsättningar att utveckla hela din potential hos oss.

Fem personer på rad med olika ursprung, ålder och kön
Foto: Michael Erhardsson

Juridicum har som mål att ta tillvara på de resurser som studenter och anställda med olika bakgrund, livssituation och erfarenheter tillför. På denna sida kan du läsa mer om hur vi jobbar med mångfaldsfrågor och vilka du kan kontakta om du har några frågor eller synpunkter.

 

Jämställdhets- och likabehandlingsarbete

Hösten 2013 antog Juridiska fakulteten, som första fakultet vid universitetet, en jämställdhets- och likabehandlingsplan. Idag bedrivs en stor del av vårt arbete för att främja mångfald av en särskild jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. Syftet med gruppen är att stödja ledningens mål med att aktivt främja lika rättigheter, möjligheter och representation på institutionen som både studie- och arbetsplats.

Juridicums jämställdhets- och likabehandlingsgrupp arbetar löpande under året med att medvetandegöra och väcka intresse för jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Med medarbetare, studenter och presumtiva studenter i åtanke så är målet att alla, oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder och socioekonomisk bakgrund, ska behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Diskriminering, trakasserier och osynliggörande är helt oacceptabelt och ska inte förekomma hos oss.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student

Läs mer om likabehandlingsfrågor för medarbetare

Om du upplever att du har varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling kan du ta kontakt med jämställdhets- och likabehandlingsgruppens medlemmar, Juridicums prefekt eller universitetets jämlikhetssamordnare.

Våra kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

 

 

Mångfaldsprojektet

Bild ovanfrån på flera personer av olika ursprung som håller sina händer på varandra.
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Mångfaldsprojektet har existerat i nära inpå tio år vid Juridicum. Projektet vill visa att studier på juristprogrammet inte är förbehållet personer från vissa områden eller sociala grupper.

Läs mer om Mångfaldsprojektet

 

 

 

Kontakt

Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare
Vice Jämställdhets- och jämlikhetssamordnare
Prefekt
På denna sida