Under ytan i Stockholms skärgård

Välkommen att i efterhand se webbinariet där vi presenterade miljötillståndet i Stockholms skärgård. Om kunskapsläget inom forskningen, vad som påverkar miljön idag och vilka åtgärder som finns att tillgå för att förbättra havsmiljön.

 

Seminariet riktade sig främst till aktörerna inom projektet Pilot Stockholms skärgård – regional ekosystembaserad förvaltning, som projektleds av Länsstyrelsen i Stockholm, och ingår det av Havs- och vattenmyndigheten initierade övergripande projektet för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. 

Både live och digitalt

Föredragshållarna befann sig på samma plats, men åhörarna deltog digitalt och ställde frågor via en chatt. Föredragen filmades och går därför att se i efterhand.

Program

Välkommen! Gustaf Almqvist från Länsstyrelsen och Sofia Wikström från Stockholms universitet gav en kort bakgrund.

Tema 1. Övergödning och vattenkvalitet. Jakob Walve och Linda Kumblad från Stockholms universitet berättar om övergödningsproblematiken i Stockholms skärgård och vilka åtgärder som är möjliga för att förbättra vattenmiljön på stor och liten skala.

Paus (10 min)

Tema 2. Känsliga habitat. Joakim Hansen från Stockholms universitet och Oscar Törnqvist från SGU beskriver vad vi vet om känsliga undervattenshabitat i skärgården, om de största hoten och om olika åtgärder för att skydda och restaurera dem.

Paus (10 min)

Tema 3. Fisken i skärgården. Ulf Bergström från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Henrik Svedäng från Stockholms universitet och Anders Jansson, kustnära fiskare på Björkö, berättar om situationen för fisken i Stockholms skärgård, vad vi vet om den historiska utvecklingen av fiskbestånden och vad som kan förklara förändringarna.

Varmt välkomna att se seminariet i efterhand!