Vägvisning: su.se/ike/om-oss/hitta-till-oss

Vi ser fram emot att få möta PD Dr. Britta-Juliane Kruse, verksam vid Herzog-August-Bibliothek i Wolfenbüttel, som under hösten är gästforskare inom Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Under sin vistelse i Sverige kommer Britta Kruse att ägna sig åt forskning vid Skoklosters bibliotek.

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är sedan ett par decennier en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Vi ses vanligen vid tre tillfällen varje termin, på torsdagseftermiddagar i Biblioteket i Humanistvillan. 

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.