Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00–18.00 i rum 144 på Institutionen för kultur och estetik, i Manne Siegbahnhusen på Frescativägen 24F.

Dagens föreläsning hålls av Frida Beckman 

Frida Beckman, lektor i litteraturvetenskap
Frida Beckman.

Hur vi läser nu: från när-till yt- till distansläsning och tillbaka igen – Om föreläsningen

Denna föreläsning gör ett nerslag i några av de många olika former av texttolkning som litteraturforskningen presenterat under de senaste åren. En allmän känsla av att mer etablerade former av tolkning, såsom när- och djupläsning och de traditioner som förknippas med dessa i dag blivit otillräckliga eller överspelade har alstrat en mängd alternativa tolkningspraktiker – från ”surface reading, till ”reparative reading,” till ”distant reading.” Men varför har just de senare åren genererat ett sådant intresse för nya sätt att läsa? Och vad har de för konsekvenser på hur vi tänker kring litteraturen? 

Övriga föredrag i serien

Onsdag 21 mars, kl. 17.00–18.00, sal 144

Johan Lundberg: 1988–2018: Förändrade villkor för att skriva om litteratur

Onsdag 23 maj, kl. 17.00–18.00, sal 144

Per Israelson: Den lekande läsaren och läsningens lek: medieekologi, fantastik och estetiskt deltagande