Artist: Fons Heijnsbroek, Wikimedia Commons.
Bild: Fons Heijnsbroek, Wikimedia Commons.

Därtill presenterar forskare vid institutionen olika perspektiv på temporalitet och historiografi. 

Program

Kl. 9 Kaffe

Kl. 9.30 Keynote Aleida Assmann "Parsing time: Reflections on the temporal structure of historiography"

Kl. 10.30 Meike Wagner

Kl. 11 Jakob Derkert

Kl. 13 Gästföreläsning Nina Lager Vestberg "Photography, Archives, and the Phases of Digitisation"

Kl. 14 Adam Wickberg Månsson

Kl. 15 Anna Källén

Kl. 15.30 Anna-Maria Hällgren

Aleida Assman.
Aleida Assmann.

Om Aleida Assmann

Aleida Assmann är professor emerita i engelsk litteraturvetenskap och litterär teori vid Institutionen för litteraturvetenskap, konstvetenskap och media vid Universität Konstanz i Tyskland.

Bland hennes böcker är

  • Cultural Memory and Western Civilization: Arts of Memory 
  • Shadows of Trauma: Memory and the Politics of Postwar Identity 

Mer om Aleida Assmanns forskning

goethe.de/ins/gb/lp/prj/mtg/men/tie/kul/en2873780.htm 

Nina Lager Vestberg.
Nina Lager Vestberg.

Om Nina Lager Vestberg

Nina Lager Vestberg är professor i visuell kultur vid Norges Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim.

Mer om hennes forskning

http://www.ntnu.edu/employees/nina.vestberg

Arbetsgruppen för forskningsområdet historiografi och temporalitet på Institutionen för kultur och estetik

Staffan Bergwik, Jacob Derkert, Victoria Fareld, Lena Hammergren, Rikard Hoogland, Fredrik Krohn Andersson, Elisabeth Mansén, Catharina Nolin.