Föreläsningen handlar om Gustav Mahlers musik och ett samhälle i jäsning innan första världskriget. Gustav Mahler är en sinnebild för en österrikisk konstnär och intellektuell runt 1900. Han upplevde olika former av exil, och brottades med kollektiva och individuella frågor om identitet. Trots att han var den, tillsammans med Strauss, siste store romantiske tonsättaren i en urtysk tradition, realiserades en modern fragmenterad världsbild i hans symfonier, som samtiden uppfattade som en blandning av högt och lågt. Denna kombination av romantik och skiftande mångfald är troligen nyckeln till hans aktualitet i samtiden. Gustav Mahlers musik och samhället han levde i var utgångspunkter för koreografen Alain Platels i skapandet av föreställningen Nicht Schlafen.

I Oslo 22 september

Den 22 september håller Jacob Derkert samma föreläsning på Bærum kulturhus i Oslo.