Efter tidigare workshops, som behandlat möten mellan arter, antropomorfismer och “contact zones” kommer 2018 års workshop att handla om motstridiga eller samstämmiga intressen i relationen mellan människor och djur. Vi vill undersöka hur relationer mellan arter påverkas av olika intressen som samspelar eller hamnar i konflikt med varandra. 

Program

9.30–9.45  Välkomna!
9.45–10.30 Eva Diesen: Brottsdrabbade människor och djur i familjevåldsärenden - gemensam utsatthet men olika lagstiftning och olika rättsliga konsekvenser
10.30–11.15  Therese Lillieskiöld: Sentient giants – does keeping elephants in captivity mean we are losing their culture?
11.15–12.00

Per-Anders Svärd: Normative Dilemmas in Sweden’s Ethical Review Policy for Animal Experiments

12.00–13.30  Lunch
13.30–14.15 

Jonna Bornemark: An Ethical Asymmetrical Relationship? Some introductory notes

14.15–15.00  Kerstin Malm: Empati i hundvärlden kräver ett paradigmskifte
15.00–15.30  Fika
15.30–16.15 Petra Andersson: “Hästarna är mina arbetskamrater”
16.15–17.00 Karin Dirke: Jaktens språkbruk
17.00–17.30 Presentation av nytt forskarutbildningstema i Miljöhumaniora vid SU (Karin Dirke, Claudia Egerer, Christina Fredengren)
  Postseminarium