Nyheter

Alla Nyheter

 • Elina Druker. Foto: Ingmarie Andersson. Modernismen i Ingrid Vang Nymans Pippi Långstrump-bilder 2021-03-04 Se filmen där professor i litteraturvetenskap Elina Druker introducerar Ingrid Vang Nymans banbrytande bilder. Filmen hör till utställningen "Ingrid Vang Nyman: Mycket mer än Pippi Långstrump" på Göteborgs konstmuseum.
 • Äldre böcker. Foto: Niklas Björling. Två nya docenter! 2021-02-26 Institutionen för kultur och estetik gratulerar forskaren i idéhistoria Karolina Enquist Källgren och forskaren i litteraturvetenskap Åsa Warnquist, som har utnämnts till docenter vid Stockholms universitet.
 • Fredrik Krohn Andersson, fil. Dr. i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik Om Kalla krigets retoriska kraft 2021-02-25 Konstvetaren Fredrik Krohn Andersson är en av forskarna inom projektet "Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv" (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond), som skriver essä om Kalla krigets dragningskraft, i Dagens Arena.
 • Campus om hösten. Foto: Ingmarie Andersson. Är du vår kollega i höst? 2021-02-24 Nu söker vi universitetslektorer i litteraturvetenskap (1-4 tidsbegränsade anställningar).
 • Lärare och studenter. Foto: Viktor Gårdsäter. Är du vår kollega i höst? 2021-02-23 Nu söker vi universitetslektorer i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur (1-3 tidsbegränsade anställningar).
 • Tanja Schult, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Tanja Schult tilldelas sabbatstermin 2021-02-19 Stort grattis till Tanja Schult, som enligt rektorsbeslut 18/2 2021 har tilldelats en av Stockholms universitets internationella sabbatsterminer för forskning.
 • Viktoria Fareld, docent och lektor i idéhistoria, Stockholms universitet. Foto: Sören Andersson. Victoria Fareld skriver om sammanflätade minnen i tidskriften Memory Studies 2021-02-19 I artikeln “Entangled Memories of Violence: Jean Améry and Frantz Fanon”, i senaste numret av tidskriften Memory Studies (16/2 2021) undersöks hur den österrikiske författaren Jean Amérys minnen av Förintelsen formades av den avkoloniseringsprocess som pågick parallellt med hans minnesarbete.
 • Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur. Klimatkris, ekokritik och miljöhjältar i barnlitteraturen. 2021-02-18 Vilka barnböcker skapar en medvetenhet om vår samtids miljöfrågor? Vilka böcker engagerar? Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har för Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning läst alla miljöfrågeinriktade barnböcker som getts ut 2019. I Dagens Nyheter (8/2) skriver hon om barnlitteraturen i förhållande till klimatångest, Agenda 2030 och kunskap om natur och miljö.
 • Omslag, Keywords for Children´s Literature. Nostalgi som begrepp i barn- och ungdomslitteraturen 2021-02-17 I en artikel i den andra upplagan av boken Keywords for children´s literature skriver Boel Westin, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, om nostalgi som begrepp.
 • Uppsatsarbete. Foto: Jens Olof Lasthein. Sök stipendium för din uppsats 2021-02-16 Nu utlyser Humanistiska föreningen stipendier för uppsatser på grund- och avancerad nivå! Har du skrivit uppsats i humaniora med ett samhällsrelevant ämne och är medlem i Humanistiska föreningen? Ansök senast 31 mars.
 • Ett hjärta format av boksidor. Foto: Aung Soe Min, Unsplash.
Kärleken består över tid och rum 2021-02-11 Den 14 februari firas Alla hjärtans dag. Hur har kärleken tagit sig uttryck i poesin genom århundradena? Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, presenterar ett urval av kärleksskildringar som vi fortfarande kan känna igen oss i idag.
 • Exhibition Project: Interruption 2021-02-10 Master's students in Curating Art at Stockholm University have curated this show close to Lappis Campus, in the woods.
 • Framtidens kvinnor. Bokomslag. Makadam förlag. Ny bok om flickböcker i rösträttskampen 2021-02-10 I år firas 100-årsjubileum för rösträtten. Den 26 januari 1921 fattade Sveriges Riksdag beslut om allmän och lika rösträtt. I en ny bok av Maria Andersson, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, undersöks 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska flickböcker som en del av samhällsdebatt och rösträttskamp.
 • Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Kvinnliga sjöfarare på 1880-talet 2021-02-03 Anders Hallengren, docent i litteraturvetenskap, utkommer i vår på det internationella förlaget World Scientific med en bok om den första världsomseglingsdagbok som skrivits av en svensk kvinna – Ocean Bound Women (London och Singapore: WSPC, 2021).
 • Niklas Björling Råd till dig som pluggar hemma 2021-02-03 Tycker du att det är knivigt att få studierna att fungera på distans? Studie- och språkverkstaden ger dig råd!
 • SOS Theatre Performance. Bildrättigheter: Turteatern. "SOS! Theatre Save Our Souls" - Residens på Turteatern 2021-02-03 Masterstudenter i performativa studier gör ett residens på Turteatern med projektet "SOS! Theatre Save Our Souls", med handledning av professor Meike Wagner. Projektet finns nu som nedladdningsbar broschyr på turteaterns hemsida.
 • Lydia Wistisen, forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur. Lydia Wistisen skriver om ”Barnboken i skräpocen" i en ny antologi om oro och framtidstro 2021-02-03 Antologin ”På tværs af Norden - Økokritiske strømninger i nordisk barn- och ungdomslitteratur” är en del av de nordiska kulturministrarnas satsning på barn- och ungdomslitteratur ”LØFTET”. I ett unikt nordiskt samarbete bidrar författare, forskare och illustratörer till antologin. Lydia Wistisen är forskare i litteraturvetenskap med särskilt fokus på barn- och ungdomslitteratur.
 • Annika Berg, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. 100-årsjubileum för rösträtten - En historieskrivning som utmanas 2021-01-26 Den 26 januari 1921 fattade Sveriges Riksdag beslut om allmän och lika rösträtt. Dagen och året firas av Riksdagen och det sätter fokus på demokratins utveckling. Men en rad rösträttshinder kvarstod efter 1921. I samband med rösträttens jubileum pågår ett tärvetenskapligt forskningsprojekt från 2018-21, med forskare från ämnena idéhistoria, historia, ekonomisk historia och statsvetenskap. Projektet utmanar den gängse historieskrivningen, enligt vilken rösträttskampen i Sverige nådde sitt mål genom reformerna 1918−1921.
 • Pressbild: (O)tryggt. Premiss Förlag. Bunkrar och lämningar från kalla kriget blir till skyddade manliga rum 2021-01-26 Fredrik Krohn Andersson, lektor i konstvetenskap och Mattias Frihammar, lektor i etnologi undersöker i en ny publikation hur bunkrar och skyddsrum blir till platser för en trygg manlig samvaro i vår samtid.
 • Öppen gästföreläsning: Ecopoetics ‘beyond the page’: Romantic poetry and environmental protest 2021-01-25 Välkommen till en gästföreläsning online när Kate Rigby, professor vid Bath Spa University och Monash University, gästar litteraturvetenskapens forskningsseminarium den 27 januari.
 • Fredrik Krohn Andersson. Foto: Niklas Björling NY TID: Ågesta, Sverige och kärnkraften 2021-01-13 Välkommen till en öppen föreläsning om svensk kärnkraftshistoria och Ågestas roll i den, med arkitekturhistorikern och kulturarvsforskaren Fredrik Krohn Andersson och kulturgeografen Anna Storm.
 • Emma Jansson Ny tidskrift om teknisk konstvetenskap 2021-01-05 I vår kommer första numret av en ny kollegialt granskad tidskrift i teknisk konstvetenskap. Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap, har varit med och grundat denna.
 • Luften så klar. Nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950 Ny bok om nordeuropeiska konstnärer och författare i Rom 1780-1950 2020-12-23 Roland Lysell, professor emeritus i litteraturvetenskap, är en av redaktörerna för en ny antologi med texter av konst-, teater- och litteraturvetare verksamma i Sverige och Danmark.
 • Polarized Pasts 2020-12-22 Välkommen till ett öppet internationellt webbinarium vid Stockholms universitet den 13 januari, 2021.
 • Jacquard loom punch card. Ca. 1801. Digital Humanities Now 2020-12-14 Välkommen till ett tvärvetenskapligt seminarium online den 27 januari, arrangerat vid Stockholms universitet.
 • Staffan Bergwik. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Staffan Bergwik föreläser vid History of Emotions 2020-12-14 Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, håller en öppen gästföreläsning online vid det tyska forskningscentret Center for the History of Emotions den 15 december.
 • Karin Dirke föreläser om förändring i synen på jakt och vilt 2020-12-10 Den 14 december gästar Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, ett öppet webbinarium om illegal jakt och jaktsabotage, arrangerat av Länsstyrelsen Värmland.
 • Detalj av omslaget till boken Italian Architectural Drawings from the Cronstedt Collection in the Nationalmuseum. Ny forskning om de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen 2020-12-08 Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap, ger den första fullständiga presentationen av de italienska arkitekturritningarna i Cronstedtsamlingen på Nationalmuseum i sin nya bok.
 • Call for papers: Utopia and Performance 2020-12-03 Det här är Call for papers till Utopia and Performance, the Association of Theatre Scholars konferens vid Stockholms universitet, 13-15 maj 2021. Information om deadline och förslagslämning längst ner på sidan.
 • Emma Jansson Emma Jansson om sin forskning i Kulturnytt 2020-12-03 Emma Jansson, doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, intervjuas om sitt avhandlingsprojekt om Anders Zorn i Sveriges radios P1.
 • Meike Wagner. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Ny forskning om amatörteater och samhällsomvälvningar 2020-11-27 Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, får medel av Riksbankens Jubileumsfond för att forska om amatörteater och omvandlingar i samhället omkring år 1800.
 • Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet. Jerry Määttä gäst i SVT:s Domedagen 2020-11-27 Jerry Määttä, lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, intervjuas om undergångsberättelser i film och litteratur i Sveriges televisions program Domedagen.
 • Foto: Rosa Johansson Caroline Haux och Sabrina Norlander Eliasson får RJ Sabbatical 2020-11-27 Institutionens Caroline Haux, litteraturvetare, och Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap, har båda tilldelats anslag av Riksbankens Jubileumsfond.
 • Adam Hjortén Adam Hjorthén i Vetenskapsradion Historia 2020-11-17 Adam Hjorthén, idéhistoriker vid institutionen, gästar ett avsnitt av Vetenskapsradion Historia i Sveriges radio P1 som handlar om de puritanska pilgrimerna på skeppet Mayflowers ilandstigning på den amerikanska östkusten.
 • Sonya Petersson Sonya Petersson i podden Bakom bokhyllan 2020-11-16 Förlaget Stockholm University Press firar 5-årsjubileum, något som uppmärksammas i podden Bakom bokhyllan. Konstvetaren Sonya Petersson är en av gästerna.
 • Balthazar Paul Ommeganck (1755‒1826), A Pastoral Scene. Källa: Wikimedia Commons Arkadien tur och retur 2020-11-12 Välkommen till en informell workshop online kring pastoralen, detta fenomen som genomsyrat den västerländska kulturen sedan antiken, men som rör sig fritt mellan konstarter, genrer, och tider.
 • Foto: Mostphotos Jessica Sjöholm Skrubbe i Bildningspodden om Frida Kahlo 2020-11-11 Jessica Sjöholm Skrubbe, docent i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är en av gästerna ett avsnitt av Bildningspodden som handlar om Frida Kahlo.
 • Masterstudenten Emma Weltons första vetenskapliga artikel 2020-11-11 Emma Welton, student vid det internationella masterprogrammet i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit en artikel i tidskriften Theatre Research International.
 • Rebecca Brinch. Foto: Niklas Björling Om barns rätt till konst och kultur 2020-11-09 Rebecca Brinch, forskare i teatervetenskap vid institutionen, skriver i en ny artikel om barnkulturens betydelse kanske särskilt i tider av kris. Den ingår i nya antologin En sten i magen. Rättigheter för barn utan undantag. Det är del av forskningsprojektet Aldrig våld.
 • Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik även i vår 2020-11-06 Med anledning av covid-19 fortsätter Institutionen för kultur och estetik med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.
 • Jessica Sjöholm Skrubbe Nytt forskningsprojekt om konstnärlig mobilitet 2020-11-05 Jessica Sjöholm Skrubbe, docent i konstvetenskap, ska i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet studera svenska konstnärers mobilitet och transnationella kontakter i början av 1900-talet.
 • Tiina Rosenberg om Eurovision Song Contest 2020-11-05 Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid institutionen, har skrivit en artikel om kitsch, camp, och queerkultur i Eurovision Song Contest i senaste numret av Lambda nordica.
 • Nya perspektiv på pastoralen 2020-11-04 Vera Sundin, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, gästar Litteraturvetenskapen och Tvärvetenskapliga 1700-talsseminariet vid Uppsala universitet online den 25 november.
 • Sabrina Norlander Eliasson Sabrina Norlander Eliasson ny professor i konstvetenskap 2020-11-04 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Sabrina Norlander Eliasson som har utsetts till professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Jacob Kimvall. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Jacob Kimvall om kommersialisering av graffiti 2020-11-03 Jacob Kimvall, universitetslektor i konstvetenskap vid institutionen, presenterar ny forskning om relationen mellan moralpanik, kommersialisering och subkulturer i ett temanummer av Visual Inquiry.
 • Emma Jansson Emma Jansson på Riksantikvarieämbetets hemsida om sin forskning 2020-11-02 Emma Jansson är doktorand i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hennes avhandlingsprojekt om Anders Zorn uppmärksammas i en artikel av Riksantikvarieämbetet.
 • Tiina Rosenberg i P3 Historia 2020-10-30 Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, gästar ett avsnitt av Sveriges radios P3 Historia. Programmet handlar om Gertrude Stein.
 • Omslaget till Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga, utgiven vid Ellerströms förlag, 2020. Om poesi och musik i Axel Englunds nya bok 2020-10-22 Axel Englund, professor i litteraturvetenskap, skriver om musikens betydelse för den tyskspråkiga poesin i nya boken Mörkerstråk – Lyrik och musik i det tyska nittonhundratalets skugga.
 • Catharina Nolin. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Catharina Nolin i öppet samtal om genus och designskolor 2020-10-21 Catharina Nolin, professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, deltar den 22 oktober i den digitala paneldebatten Gender & Design Education, arrangerad vid Köpenhamns universitet.
 • Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet. Andreas Hellerstedt ny docent i idéhistoria 2020-10-20 Institutionen för kultur och estetik gratulerar forskaren i idéhistoria Andreas Hellerstedt som har utnämnts till docent vid Stockholms universitet.
 • Bild från sidan 290 of Digital tools & methods 2020-10-19 Välkommen till ett tvärvetenskapligt seminarium online den 6 november arrangerat av Institutionen för kultur och estetik.
 • Rebecca Brinch. Foto: Niklas Björling Rebecca Brinch gäst i Scenpodden 2020-10-19 Rebecca Brinch, teatervetare vid Institutionen för kultur och estetik, gästar ett avsnitt av Scenpodden som handlar om barn och kultur utifrån barnkonventionen.
 • Sabrina Nolander Eliasson. Foto: Anekdot Sabrina Norlander Eliasson intervjuad i Utställningskritik 2020-10-16 Sabrina Norlander Eliasson, konstvetare vid institutionen, intervjuas om känslor i konstens olika rum i senaste numret av tidskriften Utställningskritik.
 • Sofia Roberg om ekopoetik i Lyrikpodden 2020-10-15 Sofia Roberg, doktorand i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, är gäst i senaste avsnittet av Lyrikpodden. Hon intervjuas om Rainer Maria Rilke och begreppet ekopoetik.
 • Isabelle Ståhl Isabelle Ståhl om sin forskning i Axess TV 2020-10-15 Isabelle Ståhl, doktorand i idéhistoria vid institutionen, intervjuades om sitt avhandlingsprojekt i webb-tv-programmet Förklara din forskning.
 • Kim Skjoldager-Nielsen. Kim Skjoldager-Nielsen om dystopisk konsts roll i klimatkrisen 2020-10-14 Kim Skjoldager-Nielsen, teatervetare vid Institutionen för kultur och estetik, har skrivit en text i senaste numret av tidskriften Peripeti.
 • Elisabeth Mansén. Foto: Jonas Ellerström Elisabeth Mansén i Vetenskapsradion Historia 2020-10-13 Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria vid institutionen, medverkar i programmet Vetenskapsradion Historia i Sveriges radio. Avsnittet handlar om Loka brunn, som 2020 fyller 300 år.
 • Anna Cullhed Anna Cullhed ny i Natur & Kulturs styrelse 2020-10-09 Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, har valts in som ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Natur & Kultur.
 • Frida Beckman. Professor Frida Beckman om Nobelpristagaren Louise Glück 2020-10-08 Frida Beckman, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, kommenterar 2020 års Nobelpristagare i litteratur.
 • Smittspårning och testning för covid-19 2020-10-07 Information för medarbetare och studenter om provtagning för covid-19, antikroppstester och smittspårning.
 • Karin Dirke föreläser vid internationell online-festival 2020-10-06 Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, är en av talarna vid Fins, Furs and Feathers - ett öppet evenemang arrangerat av universitetet i Glasgow den 12 oktober.
 • Carin Franzén Carin Franzén ny professor i litteraturvetenskap 2020-10-02 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Carin Franzén som har utsetts till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Alumn ny chef på Drottningholmsteatern 2020-10-01 Anna Karinsdotter, tidigare student vid Institutionen för kultur och estetik, blir VD och konstnärlig ledare på Drottningholmsteatern.
 • Karin Dirke om vildsvinets historia 2020-09-30 Karin Dirke, docent i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, skriver i en ny artikel om det vilda i svinet och hur man genom historien argumenterat för vildsvinets vara eller inte i den svenska naturen.
 • Karin Dirke föreläser vid symposium om djurs intelligens 2020-09-28 Karin Dirke, docent i idéhistoria vid institutionen, föreläser vid det Zoom-sända evenemanget Cultural Evolution Symposium: Animal intelligence vid Stockholms universitet den 29 september.
 • Omslaget till Eros, philia och agape – Kärlekens kulturhistoria, en vänbok till professor Inga Sanner. Om kärlekens kulturhistoria i vänbok till Inga Sanner 2020-09-24 Eros, philia och agape – Kärlekens kulturhistoria är en vänbok till Inga Sanner, professor i idéhistoria vid institutionen, med idéhistorikerna John Björkman, Victoria Fareld och Anna Källén som redaktörer.
 • Anna Källén på Forskartorget vid digitala Bokmässan 2020-09-24 Anna Källén, forskare i kritiska kulturarvsstudier vid institutionen, pratade om kulturarv och gränser i det webbsända evenemanget Forskartorget vid årets bokmässa. Föreläsningen finns att se online.
 • Sonya Petersson Sonya Petersson om reproduktionsmediet 2020-09-22 Konstvetaren Sonya Petersson har skrivit en ny artikel i Konsthistorisk tidskrift. Här nyanserar hon det moderna illustrationsbegreppet genom att undersöka bildreproduktionsteknologiernas betydelse för illustrationen som medieobjekt.
 • Overflow - Art Exhibiton 24-27/9: Overflow - Konstutställning 2020-09-21 Välkommen till en fyra dagar lång utställning med verk av konstnärerna Jo Andersson, Sissela Jensen och Alexey Layfurov. Curerat av Agnès Biro och Sarah Rodrigues, studenter vid det internationella masterprogrammet i curating vid Institutionen för kultur och estetik.
 • Staffan Bergwik. Foto: Sören Andersson / Stockholms universitet Staffan Bergwik gäst i Bakom bokhyllan 2020-09-18 Staffan Bergwik, professor i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, gästar tillsammans med Cecilia Åse, professor i genusvetenskap, universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan.
 • Johan Lundberg om postmodernismen i Studio Ett 2020-09-18 Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid institutionen, var gäst i Sveriges radio P1:s nyhetsmagasin Studio Ett för att prata som sin nya bok När postmodernismen kom till Sverige.
 • Krzysztof Bak ny professor i litteraturvetenskap 2020-09-17 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Krzysztof Bak som har utsetts till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.
 • Zarządzania w Kulturze Daria Skjoldager-Nielsen och Kim Skjoldager-Nielsen om ledarskap vid gruppteatrar 2020-09-17 Daria Skjoldager-Nielsen, doktorand i teatervetenskap, och Kim Skjoldager-Nielsen, lektor i teatervetenskap, har publicerat en artikel i den polska tidskriften Zarządzania w Kulturze.
 • Detalj av omslaget till konferensvolymen August Strindberg und die Aufklärung, utgiven vid förlaget Königshausen & Neumann, 2020. Ny Strindbergsforskning 2020-09-16 Nu har konferensvolymen August Strindberg och upplysningen publicerats. Fyra litteraturforskare från Institutionen för kultur och estetik medverkar med texter i denna.
 • Illustration från The Moonstone av Wilkie Collins. Fotokälla: Wikimedia Commons Ny kvällskurs om kriminallitteratur i vår 2020-09-15 Slukar du deckare eller hör du till dem som ser ond bråd död återigen triumfera i försäljningsstatistiken och undrar varför? Vilken kategori du än tillhör är vår nya kvällskurs för dig. Sök senast den 15 oktober.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 07.30-20.00
Fredag 07.30-17.00
Lördag-söndag STÄNGT

Besöksadress
Institutionen för kultur och estetik
Frescativägen 22B-26
Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för kultur och estetik
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 106

Arkivfunktion
registrator.ike@su.se

Användbara kontaktuppgifter

Krishantering
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube