Elina Druker.
Elina Druker.

Children’s Literature Associations book awards är ett ledande internationellt pris inom barnlitteraturforskning. Druker kommer att ta emot priset på en konferens vid University of South Florida, i Tampa den 24 juni. 

Om antologin

Children’s Literature and the Avant-Garde (Benjamins) är den första internationella studien över barnlitteraturens relation till avantgarde. 

The Children’s Literature Association (ChLA) är en icke vinstdrivande organisation för forskare, kritiker, universitets- och högskolelärare, studenter, bibliotikarier, lärare och institutioner som ägnar sig åt akademiska studier av barnlitteratur.