Bokomslaget av Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur.
Bokomslaget av Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur.

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur behandlar skildringar av det mångkulturella samhället i barn- och ungdomslitteratur i både bild och text.

Boken berör också litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Genom nedslag i såväl svensk som internationell barn- och ungdomslitteratur diskuteras framställningen av svenskhet och nationella minoriteter samt upplevelser av främlingskap och gränsöverskridande möten.

I boken förs en reflekterande diskussion runt hur olika kulturer gestaltas i skönlitteraturen, vilket även ger perspektiv på några av 2000-talets debatter om barn- och ungdomslitteratur i Sverige.