Omslaget till Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv.
Omslaget till Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv. (Albert Bonniers Förlag, 2019).

Märkvärdiga svenska kvinnor bygger på artiklarna i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, som endast finns på Internet med adressen skbl.se. Här finns för närvarande 1000 biografier om svenska kvinnor som bidragit till det svenska samhällets utveckling med sin verksamhet. I Märkvärdiga svenska kvinnor finns ett urval, gjort av Lisbeth Larsson, professor emerita i litteraturvetenskap med inriktning mot genusforskning vid Göteborgs Universitet. Boken består av tolv kapitel och har en tematisk struktur.

Maria Andersson, docent i och lektor i litteraturvetenskap har skrivit en text om Laura Fitinghoff som återfinns i kapitlet ”Barnets århundrade”.

Boel Hackman, docent i litteraturvetenskap och prefekt vid institutionen, bidrar med en text om Ulla Bjerne i kapitlet “De nya kvinnorna”.

Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, har skrivit om Astrid Lindgren i kaptilet “Barnets århundrade”.

Hélène Olsson, fil.dr i teatervetenskap, bidrar med två artiklar om skådespelerskorna Hilda Borgström och Henriette Widerberg i kapitlet “In i rampljuset”.