Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, anställda och sökande, enligt Diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplan vid Institutionen för kultur och estetik 2019 (133 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, studenter (314 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, studenter, kontaktlista (274 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda och chefer (313 Kb)

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda,chefer, kontaktlista (274 Kb)

Kontaktuppgifter, prefekt

Boel Hackman
Rum: 227
Tel: 08-16 43 71
E-post: boel.hackman@littvet.su.se

Kontaktuppgifter, jämlikhetssamordnare Stockholms universitet

Parasto Rosencrantz
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B
E-post: jamlikhet@su.se

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för kultur och estetik 

Maria Andersson, litteraturvetenskap
Telefon: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Anna Bengtsson Alzén, administrativ chef
Telefon: 08-16 33 54
E-post: anna.alzen@su.se

Staffan Bergwik, idéhistoria
Telefon: 08-16 35 63      
E-post: staffan.bergwik@idehist.su.se

Jacob Derkert-Rosenberg, musikvetenskap
Telefon: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se

Petra Dotlacilová, doktorand i teatervetenskap
Telefon: 08-674 74 82
E-post: petra.dotlacilova@teater.su.se

Rikard Hoogland, teatervetenskap
Telefon: 08-674 74 88
E-post: rikard.hoogland@teater.su.se

Rita Johnson, ekonomihandläggare
Telefon: 08-16 25 88
E-post: rita.johnson@su.se

Boel Hackman
Tel: 08-16 43 71
E-post: boel.hackman@littvet.su.se