Studentrådet SISOFS vid Institutionen för svenska och flerspråkighet

SISOFS är Studentrådet för Institutionen för svenska och flerspråkighet (med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet). Vi är tillgängliga för dig som är student och har frågor, vill komma med förslag på hur studenternas situation kan förbättras eller har ett studierelaterat problem och kanske vill ha stöd i kontakten med institutionen. Tveka inte att kontakta oss!

Tre streckgubbar står på SISOFS-namnet som lutar uppåt, och knuffar en cirkel uppåt.

Studentrådet SISOFS är till för dig som studerar svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, tvåspråkighet, tolkning och översättningsvetenskap. Välkommen!

Syftet med ett studentråd är att tillvarata dina (studentens) intressen för att diskutera utbildningen och för att påverka och föra fram åsikter till lärare och institutionsstyrelse. Frågor som vi diskuterar är bland annat kurslitteratur, examinationsformer och föreläsningar.

 

 

Bli en del av gemenskapen och engagera dig i studentrådet – påverka din och andras utbildning, få meriter och erfarenheter inför ett kommande yrkesliv. Du får ekonomisk ersättning för din insats som studentrepresentant. Att vara med i studentrådet är också ett bra sätt att få kontakt med studenter från andra inriktningar och nivåer av institutionens kurser.

Information om studentråd (105 Kb)

Olika poster i ett studentråd (86 Kb)

Om ett studentråds styrelse (206 Kb)

Pdf:erna kommer från:

Stockholms universitets studentkår (SUS)

Till våra möten är du som är student vid institutionen välkommen. Vi diskuterar sådant som rör institutionen och är av intresse för oss som studerar. Det kan röra sig om allt från undervisning och kurslitteratur till jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor.

Kallelse till möte

Kallelser till möten och annan information från SISOFS sätter vi upp på institutionens anslagstavla i hus D, plan 4 (vid orange trapporna och glasdörrarna mittemot Universitetsbiblioteket och Café Prego) och utanför studentexpeditionerna på plan 5–6.

Dagordning

Eventuella tillägg eller ändringar av punkter i mötets dagordning kan göras under punkten "fastställande av dagordningen" under själva mötet.

 

Kontakt

Kontakta utbildningskoordinator Sofia Johansson om du vill engagera dig i studentrådet, se kontaktruta nedan.

Studentkåren

Stockholms universitets studentkår (SUS), "kåren".
studentombud@su.su.se

SISOFS i sociala medier

facebook.com/studentradetsisofs

twitter.com/sisofs1

Humanistiska föreningen

Humanistiska föreningen (HumF) är en av fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet. Vi ordnar aktiviteter som gör det roligare att studera vid universitet för våra medlemmar!

Humanistiska föreningen

RALV för studenter

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler RALV)

Kontakt studentrådet Sisofs
På denna sida