Om att arbeta som översättare

En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

För att bli en bra översättare måste du ha en god allmänbildning och ha goda kunskaper i det språk du översätter från (källspråket). Samtidigt är det viktigt att du har mycket goda kunskaper och färdigheter i det språk du översätter till (målspråket) och har lätt för att uttrycka dig i skrift.

Dessutom måste en översättare vara noggrann, kunna arbeta under tidspress och vara förtrogen med olika datatekniska hjälpmedel. De flesta översättare är specialiserade inom ett visst ämnesområde eller på en viss typ av texter.

Inom översättaryrket finns det flera möjliga inriktningar:

Facköversättare

Översätter texter inom t.ex. teknik, data, juridik, ekonomi, medicin, reklam. Vissa jobbar även inom film/TV.

Skönlitterär översättare

Arbetar med litterära texter av olika slag och översätter romaner, diktverk, teaterpjäser och liknande. De översätter även facktexter inom framför allt det allmänlitterära området.

Film- och TV-översättare

Översätter talet i filmer, TV-program och nyhetsinslag till undertexter eller till speakermanus.

Auktoriserad översättare

Har genomgått ett prov som ger dem rätt att översätta och legitimera officiella dokument som t ex vigselbevis, födelseattester och andra juridiska handlingar.

Hur är arbetsmarknaden?

  • Facköversättare anlitas av både myndigheter och näringsliv, uppdrag förmedlas ofta genom översättningsbyråer. EU är en stor uppdragsgivare.
  • Översättare av skönlitteratur anlitas framförallt av bokförlag.

Sök bland våra utbildningar