Bloggar

Havsbloggar vid Stockholms universitet

Välkommen till våra havsmiljöbloggar! Till skillnad från vetenskapliga publikationer och nyhetsartiklar ger bloggar våra forskare en möjlighet att berätta lite bredare om sin forskning. Här kan du kika in bakom kulisserna i några av projekten eller bara få en mer personlig bild av vilka vi är och hur vi arbetar med forskningskommunikation.

Välkommen till våra havsbloggar
En lugn vattenyta en solig dag, med tydliga spår av algblomning.

Ceres and Cloacina

Limnologen Michelle studerar hur näringsflöden mellan land och hav ser ut och det är något hon gärna berättar om. Men här hittar du också hennes idéer om forskningskommunikation och en hel del oväntade historiska fakta om vetenskap.

DEEP Insights

DEEP Insights

Institutionen för ekologi, miljö och botanik, även kallad DEEP, bedriver forskning och undervisning i både terrester och marin miljö. Vi vill dela med oss av vår forskning, hur den går till och framförallt hur det är att vara forskare hos oss.

Ekotoxbloggen

Ekotoxbloggen

Allt ifrån mikroplast och nedskräpning till hormonstörande ämnen, gamla synder som läcker, effekter av båttrafik och farliga ämnen i konsument-produkter som hamnar i havet via reningsverken. Med fokus på Östersjön.

Evenemangsbloggen

Evenemangsbloggen

Här finns bloggen för dig som vill veta mer om hur vi arbetar med att skapa mötesplatser för forskare och beslutsfattare som vill diskutera Östersjöfrågor

Kommbloggen

Kommbloggen

Som vetenskapsjournalist vid Baltic Eye är det Henriks uppgift att förklara forskning i ord och bild. I bloggen delar han med sig av utmaningar och kreativa möjligheter inom forskningskommunikation.

Kustmiljöbloggen

Kustmiljöbloggen

En blogg om livet i svenska hav och hur vi människor använder havet. Om forskning som fascinerar och har relevans för förvaltningen av våra hav. Men också vad marinekologen Sofia Wikström, i sin forskarvardag, plockar upp av pågående samhällsdiskussioner.

Tångbloggen

Tångbloggen

Vi vill att alla ska kunna ta till sig information om forskning och bli nyfikna på att veta mer om tång. Därför delar vi med oss av forskning och resultat som rör tång i Östersjön.

Winder Lab

Winder Lab

Med många kollegor och parallella projekt i olika världsdelar är det en utmaning att samla ett forskarteams aktiviteter på en och samma plats. Men Prof. Monika Winder har nyttjat bloggformatet för att presentera sitt team och forskning inom ekosystemdynamik och akvatiska födovävar.

Östersjöämnen

Östersjöämnen

Föroreningen av Östersjön är en ständigt aktuell fråga. Vår miljökemist Emma delar med sig av forskning kring farliga ämnen och diskussionerna kring miljöproblem i Östersjön.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Vetenskap och kommunikation med havet i fokus

Vi samlar och förmedlar användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället.

Följ våra havsbloggar