En ny art i Östersjön, svartmunnad smörbult. Foto: André Maslennikov/Azote

 

Vilka arter som lever i Östersjön är föränderligt. Inga ekosystem är statiska utan det sker en ständig utveckling. Utöver de arter som på egen hand etablerar sig dyker det också upp främmande arter som direkt eller indirekt fått hjälp av människan för att sprida sig. De trivs ibland mycket bra och kan expandera kraftigt vilket kan ställa till stora problem. Sådana arter brukar kallas invasiva.

Hur är läget för Östersjön rörande invasiva arter? Vad vet forskningen om effekter av arter som har vandrat in? Är det alltid negativt eller finns det positiva exempel?

Läs en sammanfattning av seminariet på Baltic Eye-webben här.

Bakgrund

Enligt Naturvårdsverket är en invasiv art en art som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt. I den nya miljön riskerar den att spridas snabbt eftersom den inte har några naturliga fiender eller genom att den kan konkurrera med naturligt förekommande arter på annat sätt. När en sådan art kommer in kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva arter leder till stora kostnader för samhället. På EU-nivå beräknas kostnaden för dem uppgå till 12 miljarder euro per år, bland annat genom skador på människors och djurs hälsa, skördar, fiskbestånd, infrastruktur, sjöfart på floder och skador på skyddade arter.

Den 1 januari 2019 träder en ny förordning i kraft i Sverige rörande bekämpning av invasiva arter, vilken baseras på ny EU-lagstiftning. Förordningen fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan myndigheterna rörande faktiska åtgärder och tillsynen.

Medverkande

Tid: 16 januari kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 

Anmälan: Tyvärr är frukosten fullbokad, välkommen att se livesändningen i stället.