Bedömningskriterier:

  • Relevans av tidigare studier.
  • Motivationsbrev.
  • Betyg och kvalitet på tidigare studier.
  • Tidigare arbetslivs- och forskningserfarenhet med relevans för programmet.

För mer information och för åtkomst till vår CV-blankett, se:
Master's programme in public health sciences: Societal and individual perspectives, 120 ECTS - Application process