Administrativa system

Ladok på webben

På Ladok på webben kan alla anställda på universitetet söka information om studenter och om kurser, t ex hitta gruppmailadresser till ett kurstillfälle eller se studenters resultat, kontaktuppgifter och användarnamn. Du kan också skapa och redigera tentamenstillfällen.

Ladok på webben  hittar du på mitt universitet, eller direkt via länken: ladok.su.se/

När du är inne på Ladok på webben ser du i vänstermenyn två huvudrubriker "Administration" och "Information". Det du kan göra under de båda ingångarna är:

Administration

  • skapa tentamenstillfällen för salstentamina.
  • rapportera betyg på prov.

Information

  • Söka information om enskild student om du har studentens personnummer. Du får då upp all information som finns om studenten i Ladok. Kontaktuppgifter, användarnamn (för manuell inläggning i mondo) registreringar och resultat. Vill du ha information om en student som du inte har personnumret till, men som du vet går på en viss kurs, kan du hitta denna student genom att söka på kurs.
  • Söka information om kurser, det vill säga, vilka delkurser som ingår, vilka kurskoder och provkoder som finns, samt vilka studenter som är registrerade, deras kontaktinformation och resultat.

Ladok på webben är framförallt bra för lärare som ska:

  • Rapportera ett betyg, men inte vet kurskod/provkod
  • Lägga in en student manuellt i mondo, men inte vet användarnamn
  • Vill skicka mail till en eller flera studenter och behöver mailadress
  • Vill posta en tenta till en student och behöver postadress

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa