Arbeta på institutionen

Bisysslor

Bisyssla är all verksamhet vid sidan om den anställdes arbete, som inte kan anses ligga inom privatlivets sfär. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Bisysslan får inte skada allmänhetens förtroende för högskolan. Bisysslan skall hållas klart åtskild från den anställdes arbete vid universitetet.

Stockholms universitet lägger stor vikt vid lärares förmåga att samverka med det omgivande samhället, den s.k. tredje uppgiften, och lärare har t.o.m. en i lag reglerad rätt att inneha bisysslor. För övrigt gäller för lärare samma regler och begränsningar som för övriga anställda vid universitetet.

I vissa fall kan dock en verksamhet vid sidan om en anställning vara otillåten. Otillåtna bisysslor kan delas in i tre olika slag: förtroendeskadlig, arbetshindrande eller med verksamheten konkurrerande bisyssla.

Länk till universitetets
föreskrifter om bisysslor (2002-06-13) i Regelboken

Redovisning av bisysslor

En gång per år informeras alla anställda via mail från prefekten att det är dags att redovisa sina bisysslor. Detta görs på blanketten:

Redovisning av bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (651 Kb)

OBS! Du ska lämna in en blankett även om du inte har några bisysslor.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa