Vägvisning: su.se/ike/om-oss/hitta-till-oss

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är sedan ett par decennier en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Vi ses vanligen vid tre tillfällen varje termin, på torsdagseftermiddagar i Biblioteket i Humanistvillan. 

Vårens seminarietillfällen

1 mars English Religious Writings in Early Modern Literary Culture of Poland-Lithuania. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, professor i äldre polsk litteratur vid Katolska universitetet i Lublin. 

12 april Läsningar av senantiken – en ny antologi och ett aktuellt forskningsfält. Sigrid Schottenius Cullhed, Akademiforskare i litteraturvetenskap.

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.