Vägvisning: su.se/ike/om-oss/hitta-till-oss

Professor Hanusiewicz-Lavallee är en av de ledande litteraturvetarna i Polen med specialisering på tidig modernitet, särskilt polsk barocklitteratur. Hon har bland annat skrivit om religiositet och erotik i barocka texter, och om frågor som rör humanismens antropologi och teologiska motsättningar under barocken. Dessutom är hon specialist på polsk-engelsk-(skotska) kulturella relationer under 1600- och 1700-talen och tar aktiv del i metoddiskussioner kring forskning i äldre litteratur. 

Hon är ledamot av den polska Vitterhetsakademin (PAU) och chefredaktör för den ansedda tidskriften ”Humanistisk årsbok”. Under 2015 och 2016 har professor Hanusiewicz-Lavallee gett ut två samlingsband om det polsk-litauiska samväldets kulturkontakter med Europa (1385-1795), avsedda som en inledande översikt till ett pågående forskningsprogram med rubriken ”Det polsk-litauiska samväldets kultur i kontakt med Europa”.

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är sedan ett par decennier en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Vi ses vanligen vid tre tillfällen varje termin, på torsdagseftermiddagar i Biblioteket i Humanistvillan. 

Vårens seminarietillfällen

12 april Läsningar av senantiken – en ny antologi och ett aktuellt forskningsfält. Sigrid Schottenius Cullhed, Akademiforskare i litteraturvetenskap

31 maj Information kommer.

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.