Vägvisning: su.se/ike/om-oss/hitta-till-oss

Sigrid Schottenius Cullheds presentation

Jag bedriver sedan ett par år tillbaka projektet ”Late Antiquity in the Scholarly Imagination”, vars syfte är att undersöka hur senantiken har vuxit fram som en kulturhistoriskt avgränsad epok under modern tid. Våren 2015 organiserade jag konferensen ”Reading Late Antiquity” tillsammans med Mats Malm med inbjudna forskare som angrep ämnet från olika perspektiv. Resultatet från konferensen har nu publicerats i en bok (Reading Late Antiquity, Winter Verlag, Heidelberg) där vi bland annat skriver om hur senantiken som epok och dess reception tenderar att dyka upp i för att åter försvinna ur det moderna kulturella medvetandet i Europa. Det kan givetvis betraktas som ett resultat av dess underordnade roll i förhållande till den klassiska traditionen, vars symboler och kontinuerliga inflytande är mer välkända och etablerade. Vi skriver också om hur senantiken ofta utverkat särskilt stort inflytande som projektionsyta för samtida självförståelse under perioder av kris. Ett sådant exempel, som jag själv skriver om i boken, är den galliske poeten Rutilius Namatianus och hans verk Om hans återkomst. I dikten skildrar Rutilius sin färd från det ödelagda Rom till sitt hemort i södra Frankrike, även den plundrad av visigoterna.

På seminariet kommer jag att tala om forskningsfältet, arbetet med boken och några av dess resultat. Dessutom kommer jag att tala om Rutilius Namatianus färd och dess mottagande, från Edward Gibbons dagböcker, där han beskriver dikten som en symbol för det romerska imperiets ruiner, till den italienska dekadentismen och nationalismen, där Rutilius fick stor politisk betydelse. I den fascistiska rörelsen blev Rutilius representant för det förlorande romerska imperiet som nu skulle bli levande igen. Under de senaste åren har Rutilius återigen blivit krisens och chockens poet. Filmskapare och forskare har ibland under perioden efter 11 september-attackerna identifierat sig med Rutilius Namatianus och hans motvilliga resa från Roms sönderfallande monument efter Alariks härjningar. Kanske är detta inte så oväntat med tanke på att den västerländska civilisationens lexikon och rädsla för att ”falla” på grund av ”barbar”-invasioner har sitt ursprung i berättelsen om det romerska imperiets förfall.

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet är sedan ett par decennier en ämnesöverskridande träffpunkt för litteraturvetare, idéhistoriker, filologer, språkvetare och många fler med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Vi ses vanligen vid tre tillfällen varje termin, på torsdagseftermiddagar i Biblioteket i Humanistvillan. 

Kontaktperson

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.