Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00-18.00 i rum 144.

Dagens föreläsning hålls av professor Anna Cullhed.

Anna Cullhed, professor vid Institutionen för kultur och estetik.
Anna Cullhed, professor vid Institutionen för kultur och estetik.

Att sätta Medea på plats – Om föreläsningen

Hon kan beskrivas som en mördare, men också som en flykting. Hon är en gudinna, eller kanske bara en svartsjuk hustru. Antikens tragedier om Medea inspirerar fortfarande till nya versioner. Men ovanligt många nya Medeadramer skrevs under 1700-talet andra hälft, just när den sentimentala litteraturen var som mest populär. Men lyckades författarna verkligen pressa in Medea i det nya kvinnoidealets trånga ramar? Och varför skulle publiken gråta över en kvinna som dödar sina egna barn? Och vad har Medea egentligen med slaveriet att göra?

Anna Cullhed föreläser om sitt projekt ”Medeas rörelse” och ställer frågan om hur Medea förändras för att passa nya tider och nya platser. Genom att studera en antik berättelse blir det tydligare vilka frågor som står på spel i det revolutionära 1700-talet.

Övriga föreläsningar i serien

Onsdag 11 oktober, kl. 17.00–18.00, sal 144

Per Anders Wiktorsson och Magnus Öhrn: "Fyllan värmer bäst – om alkohol och berusning i svenska rocktexter"

Onsdag 15 november, kl. 17.00–18.00, sal 144

Lydia Wistisen: Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur