Många av de lärare i litteraturvetenskap som ni möter har även forskning vid sidan av undervisningen. Vad forskar de på, och varför? Vad gör en litteraturvetare som väljer att dröja kvar i de akademiska korridorerna? Vilka frågor finns kvar att besvara efter år av grundutbildning, avancerade nivåer och doktorandstudier?

Litteraturvetenskapen vid Institutionen för kultur och estetik arrangerar en föreläsningsserie där forskare presenterar sitt ämne på ett tillgängligt sätt. Här får ni en konkret bild av vad en forskare i litteraturvetenskap kan ägna sig åt, och inspiration till vad fortsatta studier kan leda fram till.

Alla äger rum onsdagar, i anslutning till onsdagspuben i Gula villan, kl 17.00-18.00 i rum 144.

Dagens föreläsning hålls av Lydia Wistisen, som disputerade vid institutionen tidigare i år.

Lydia Wistisen, forskare vid Institutionen för kultur och estetik.
Lydia Wistisen, forskare vid Institutionen för kultur och estetik.

Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010 – Om föreläsningen

Vem har rätt till staden? Vem ser? Vem blir sedd? I detta föredrag berättar Lydia Wistisen om sin avhandling Gångtunneln: Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010. Studien presenterar ett nytt perspektiv på Stockholms litteraturhistoria där tonåringen står i centrum. Med utgångspunkt i ålder, kön, klass, etnicitet och sexualitet, beskrivs kontinuitet och förändring i ungdomslitteraturens gestaltning av frigörelse och revolt. Stockholm har under 1900-talet kommit att bli den mest vanliga miljön i svensk ungdomslitteratur. Staden har använts för att förmedla drömmar och rädslor, för att roa och bilda, inspirera och uppfostra. Nedslag görs bland annat hos det tidiga 1900-talets ligapojkar, efterkrigstidens coca-coladrickande raggare och miljonprogrammets höghusförorter. 

Gästade Babel

SVT:s litteraturmagasin Babel gjorde ett inslag om Lydia Wistisens forskning, det kan du se här.

Övriga föreläsningar i serien

Onsdag 11 oktober, kl. 17.00–18.00, sal 144

Per Anders Wiktorsson och Magnus Öhrn: "Fyllan värmer bäst – om alkohol och berusning i svenska rocktexter"

Onsdag 6 december, kl. 17.00–18.00, sal 144

Anna Cullhed: Att sätta Medea på plats