En manlig och en kvinnlig student på en tågperrong. Foto: Eva Dalin

En tids vistelse vid ett lärosäte utomlands ger dig möjligheten att bredda och/eller fördjupa dina ämneskunskaper, lära känna en annan akademisk miljö och förbättra dina språkkunskaper. Utbytesstudier kan också vara ett sätt att skaffa utlandserfarenhet inför framtida arbetsliv, särskilt om du vill arbeta internationellt.

Stipendium

Genom Europeiska kommissionens utbildningsprogram Erasmus+ kan du åka på utbytesstudier till Institutionen för kultur och estetiks partneruniversitet runt om i Europa och få stipendium under studietiden.

Idag har vi avtal med drygt 20 partneruniversitet i länder som exempelvis Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien och Tjeckien.

Sök senast 17 september

Ansökan om nominering till studier vårterminen 2019 ska vara institutionen tillhanda senast den 17 september.

Mer information och kontaktuppgifter, och ansökningsblankett finns på denna sida