Bildmontage Fredrik Krohn Andersson (Foto: Niklas Björling) och Catharina Nolin
Fredrik Krohn Andersson (Foto: Niklas Björling) och Catharina Nolin (Foto: Joanna Bong Lindström).

Välkommen till ett samtal med Fredrik Krohn Andersson, fil.dr i konstvetenskap med inriktning mot arkitekturhistoria och kulturarvsstudier, och Catharina Nolin, docent i konstvetenskap och ämnesföreträdare för kulturarvsstudier, båda vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Samtalet leds av Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Kulturarv – samtal

Evenemanget är det andra i en serie om tre samtal, arrangerade av sektionen för kritisk kulturarvsforskning, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Samtalet är vårt publika forum. I samtalet möts två svenska forskare från olika ämnen kring en dagsaktuell kulturarvsfråga. Syftet är att erbjuda en akademisk fördjupning i publik samtalsform. Samtalet är öppet för allmänheten och hålls alltid på svenska på kvällstid, i Humanistvillans Auditorium. 

Övriga samtal i serien

10 oktober Vikingen som medial och museal figur
5 december Föremål på gränsen till kulturarv

Kontakt

Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier, anna.kallen@su.se.