Sara Callahan
Sara Callahan.

Opponent: Fil. dr Anna Orrghen, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Handledare: Professor Anna Dahlgren, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, och Professor Dan Karlholm, Insitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.