Opponent: Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet.

Ordförande: Meike Wagner, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.