Handledare: professor Gunnar Ternhag, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.