Kim Skjoldager-Nielsen

Avhandlingen undersöker sceniska händelsers potential att skapa transcendenta erfarenheter för betraktaren. Teatervetenskapliga metoder i föreställningsanalys fördjupas teoretiskt utifrån Erika Fischer-Lichtes performativa estetik och Dorthe Jörgensens erfarenhetsmetafysik. Avhandlingen är interdisciplinär och omfattar även filosofi, teologi, antropologi och konst. Empirin hämtas från upplevelser av installationer och performance, ritualer och kyrkospel i Nya Zealand, Danmark och Sverige. Som ett av sina resultat utvecklas i avhandlingen en analysmodell där den immanenta transcendensen utgör ett centralt begrepp.

Opponent: Försteamanuensis Keld Hyldig, Teatervetenskap, Universitetet i Bergen.

Ordförande: Professor Lena Hammergren, Institutionen för kultur och estetik.

Disputationen hålls i Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus.

Karta finns här.