Opponent: Birgitta Johansson Lindt, fil. dr i teaterstudier / litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Ordförande: Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.