Bildmontage: Lotten Gustafsson Reinius och Anna Karlström. Foto: Peter Segemark och Helena Wangefelt Ström
Lotten Gustafsson Reinius och Anna Karlström. Foto: Peter Segemark och Helena Wangefelt Ström

Välkommen till ett samtal med Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk professor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet, och Anna Karlström, fil.dr i arkeologi och forskare i kulturarvsstudier vid Uppsala universitet campus Gotland. Samtalet leds av Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier vid Institutionen för kultur och estetik.

Om Kulturarv – samtal

Evenemanget är det tredje i en serie om tre samtal, arrangerade av sektionen för kritisk kulturarvsforskning, vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Samtalet är vårt publika forum. I samtalet möts två svenska forskare från olika ämnen kring en dagsaktuell kulturarvsfråga. Syftet är att erbjuda en akademisk fördjupning i publik samtalsform. Samtalet är öppet för allmänheten och hålls alltid på svenska på kvällstid, i Humanistvillans Auditorium. 

Övriga samtal i serien

10 oktober Vikingen som medial och museal figur
7 november Bevarandestrider - från almar till Nobelmuseum

Kontakt

Anna Källén, docent i arkeologi och forskare i kritiska kulturarvsstudier, anna.kallen@su.se.