Det är mycket viktigt att du loggar in på Mina Sidor på antagning.se och läser ditt antagningsbesked. Om du har blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats.

Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag, stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till. Sista svarsdag är den 24 juli.

Du hittar mer information om antagningsbesked och svar på antagning.se.

En manlig och två kvinnliga studenter står utomhus och pratar.
Foto: Niklas Björling / Stockholms universitet