Illustration: Sara-Mara
Illustration: Sara-Mara
 

2012 är det exakt etthundra år sedan August Strindberg avled, sextiotre år gammal. Allt sedan Strindbergs död har forskningen fördjupat och breddat perspektivet på hans tid och hans verk. Hur ser vi idag på Strindbergs produktion – dramatiken, poesin, prosan, teaterestetiken, samhällskritiken, vetenskapen och måleriet? Hur förstår vi det samhälle han levde i, ett Sverige präglat av snabb industriell utveckling och genomgripande kulturella förändringar, liksom Strindbergs förhållande till detta nya samhälle?

Varje tid har haft sina egna syften och sin egen syn på människan och författarskapet. På vilket sätt har uppfattningen och användningen av Strindberg förändrats över tiden? Från arbetarklasshjälte till avantgarde-ikon, från en psykologisk gåta till en korpus av texter?

Läs mer om konferensen på hemsidan: The Strindberg Legacy