Lever vi i postdemokratiska tider? Seminarium på Stockholms universitet den 4 juni kl. 14.

Medborgarnas engagemang i intresseorganisationer och demokratiska fora avtar, medan stödet för icke-demokratiska krafter tilltar. Samtidigt ställs förhoppningar om att kulturen ska utgöra en vitaliserande demokratisk kraft och gripa in där politiken misslyckats. På detta halvdagsseminarium möts föreläsare från olika kunskapsfält för att diskutera frågor om demokrati och kultur.

Program

14.00 Jeff Werner: “Det postdemokratiska tillståndet”
14.30

Catharina Thörn: “All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

15.00 Petter Tistedt: “En ofarlig demokrati. Reklam och politik i mellankrigstidens Sverige”
15.30-16.00 Kaffe etc
16.00

Kjell Östberg: “När ingen längre kokar kaffet”

16.30

Fredrik Krohn Andersson: “Hus för kultur och demokrati”

17.00 Johanna Gustafsson Fürst: “‘Utan Utan titel’”

Eftermiddagen avslutas med ett postseminarium.

Om föreläsarna

Fredrik Krohn Andersson

Konstvetare och arkitekturhistoriker vid Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig för arkitekturhistoriografi och kulturarvifieringsprocesser.

Johanna Gustafsson Fürst

Lektor i konst på Konstfack. Hon använder performance, text, skulptur och platsspecifika installationer för att tänka kring hur samhällets struktur och historia materialiseras i offentliga rum och hur dessa rum fungerar eller inte fungerar i kollektiva omvandlingsprocesser.

Petter Tistedt

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Han disputerade 2013 på avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet.

Catharina Thörn

Doktor i sociologi och docent i kulturstudier vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning handlar om stadsutveckling, offentliga rum och demokrati. Hon har publicerat flera artiklar och böcker senast Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (med Mats Franzén & Nils Hertting) och Den urbana fronten. En dokumentation av makten över staden (med Katarina Despotovic).

Jeff Werner

Professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Våren 2018 utkommer han med boken Postdemokratisk kultur på Gidlunds förlag.

Kjell Östberg

Professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola. Hans forskning har varit inriktad på demokratiseringsprocesser och nya och gamla sociala rörelser. Bland hans arbeten kan nämnas en tvåbandsbiografi över Olof Palme och 1968. När allting var i rörelse, som våren 2018 utkom i en ny upplaga.