Elisabeth Friis, Karin Nykvist och Julie Hansen.
Elisabeth Friis, Karin Nykvist och Julie Hansen.

 

Efter vårens lyckade seminarium fortsätter vi nu arbetet under rubriken ”Litterär flerspråkighet: teoretiska interventioner och interdisciplinära dialoger”. 

I fokus står Karin Nykvists och Elisabeth Friis gemensamma forskningsprojekt i litteraturvetenskap, "Flerspråkighet i samtida nordisk litteratur”. Julie Hansen, docent i slaviska språk, som forskar om bland annat översättning och litterär flerspråkighet, ger respons. 

Docent Elisabeth Friis (Lunds universitet), "Flerspråkig affekt från humor till sorg"

Docent Karin Nykvist (Lunds universitet), "Minoritetsspråk i samtida svensk roman"

Respons av docent Julie Hansen (Uppsala universitet)

Ingen föranmälan. 

Välkomna till samtal och mingel!

Frågor? Kontakta helena.bodin@littvet.su.se

Biblioteket på IKE ligger i Manne Siegbahn-husen, Frescativ. 24 E, 1 tr, direkt till vänster från T-Universitetet.